OSP Brzeźnica ostrzega! Chodzi o rolników

OSP Brzeźnica przypomina wszystkim rolnikom o zachowaniu bezpieczeństwa podczas żniw.

Żniwa to czas wzmożonej pracy również dla strażaków – w tym okresie każdego roku liczba zgłoszeń znacząco wzrasta. OSP Brzeźnica zamieściła na swoim facebooku kilka prostych zasad, które mogą uratować życie. Oto one:

„Drogi Rolniku! Zadbaj o własne bezpieczeństwo, ale także o bezpieczeństwo innych!

 • Pamiętaj o codziennych zabiegach konserwacyjnych swoich maszyn i urządzeń pracujących po kilkanaście godzin dziennie podczas żniw! Wszystkie części mechaniczne pracujące w ruchu muszą być sprawne, nasmarowane i sprawdzone. Częstą przyczyną pożarów kombajnów i pras do słomy są zatarte łożyska.
 • Pracując maszynami pamiętaj, że przed przystąpieniem do napraw, regulacji, czyszczenia wyłącz napęd, należy zgasić silnik ciągnika i odczekać, aż obracające elementy zatrzymają się.
 • Wyposaż pojazdy w sprawne układy sygnalizacyjno-oświetleniowe i trójkątne tablice wyróżniające pojazdy wolno poruszające się, przejazdy maszyn przeprowadzaj w pozycji transportowej, w czasie przewozu ładunków przestrzennych ładunek zabezpiecz przed zmianą położenia i pamiętaj, że jego wysokość może wynosić maksymalnie 4 m od podłoża.

Pamiętaj również o podręcznym sprzęcie gaśniczym! Mowa o gaśnicach… Ich nigdy za dużo, tym bardziej w tak upalne żniwa – jak w tym roku. Jeśli masz możliwości postaraj się o zabezpieczenie wodne podczas prac żniwnych. Rolnicy często posiadają beczkowozy, warto je wykorzystać.

Życzymy wszystkim rolnikom, aby tegoroczne żniwa były bezpieczne dla wszystkich, a zbiory przyniosły obfite plony!

Wymagania dotyczące ustawiania stert, stogów i brogów – bezpieczne odległości:

 1. Od budynków wykonanych z materiałów:
 • palnych – 30 m
 • niepalnych – 20 m.
 1. Od dróg publicznych i torów kolejowych – 30 m
 2. Od lasów i terenów zadrzewnionych – 100 m
 3. Od urządzeń i przewodów energetycznych wysokiego napięcia – 30 m
 4. Między stertami, stogami stanowiącymi odrębne strefy pożarowe – 30 m
 5. Od dróg wewnętrznych oraz granicy działki – 10 m.

Należy pamiętać, że wokół stogów i stert powierzchnia o szerokości co najmniej 2 m w odległości 3 m od ich obrysu powinna być pozbawiona materiałów palnych. Strefa pożarowa sterty i stogu nie może przekroczyć 1000 m2 / 5000 m3.”

Źródło zdjęcia: https://www.facebook.com/ospbcawola