Sesja Rady Gminy Dębica

Zapraszamy na posiedzenie RADY GMINY DĘBICA, które odbędzie się w dniu 6 grudnia 2022r. o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dębica.

 

Porządek obrad posiedzenia:

………………………………………

Otwarcie posiedzenia oraz przyjęcie porządku obrad.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2021 przez Gminę Dębica.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje w ramach pomocy de minimis.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu na realizację zadania własnego Powiatu (dot. zad. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1284R Ostrów- gr. powiatu-Brzeźnica”).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXV/372/2021 Rady Gminy Dębica z dnia 26 października 2021r. w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Województwa Podkarpackiego na realizację zadania (dot. zad. budowa ścieżki pieszo-rowerowej w m. Brzeźnica).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2022 przez Gminę Dębica. (dot. zad. pn. budowa ścieżki pieszo-rowerowej w m. Brzeźnica).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu (dot. zad. Remont chodnika w ciągu DW 985 Nagnajów-Baranów Sandomierski-Mielec- Dębica w m. Pustków).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasta Rzeszów w zakresie obsługi osób nietrzeźwych dowiezionych z terenu Gminy Dębica.
Zamknięcie obrad sesji.

 

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/sesja-rady-gminy-debica20221205-3015.html