Remizy w Gminie Żyraków po gruntownym remoncie już są dostępne dla mieszkańców

Trzy remizy: w Zasowie, Korzeniowie i Bobrowej Woli zyskały nie tylko nowy wygląd, ale również zastosowanie. Zakończyły się bowiem gruntowne remonty, które Przyniosły znaczące zmiany. Tradycyjnie stacjonować tam będą Ochotnicze Straże Pożarne, ale dodatkowo wszystkie obiekty dostępne będą również dla mieszkańców.

W remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zasowie zlokalizowana zostanie biblioteka publiczna. Wszystkie trzy obiekty zostały zaprojektowane tak, aby stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich  i strażacy mieli swoje wyodrębnione pomieszczenia. Na to przedsięwzięcie oraz remonty placówek oświatowych Gmina Żyraków pozyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w wysokości 2 mln zł.