W Straszęcinie powstaje Budynek Wielofunkcyjny

W Straszęcinie powstaje Budynek Wielofunkcyjny. Trwa przebudowa i rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej. Remont przewiduje stworzenie nowych pomieszczeń, z których będą mogli korzystać mieszkańcy nie tylko tej miejscowości, ale całej Gminy Żyraków. W planach między innymi sala taneczna, konferencyjna i zaplecze kuchenne.

Po remoncie budynek będzie służył nie tylko straży pożarnej. Swoją siedzibę w obiekcie będą miały również Stowarzyszenia i Koła Gospodyń Wiejskich.

Prace wykonane w tym roku wyniosą ponad 0,5 mln zł i w całości pokrywa je Gmina Żyraków z własnego budżetu. Trwają starania o pozyskanie środków zewnętrznych na realizację tej inwestycji i jak najszybsze zakończenie robót. Całość wyniesie około 2,5 mln zł.