W Zasowie stołówka, w Wiewiórce remiza – inwestycje w Gminie Żyraków

Już od września dwie nowe inwestycje do użytku mieszkańców Gminy Żyraków. Na kompletny remont kuchni w szkole w Zasowie czekano długo. Mimo braku dofinansowania na ten cel, podjęto decyzję o rozpoczęciu prac. Koszty szacuje się na około 300 tys. złotych.

Drugą inwestycją jest trwający od wiosny remont budynku wielofunkcyjnego w Wiewiórce, który został nie tylko ocieplony i wyremontowany z zewnątrz i wewnątrz, ale także zyskał nowy kocioł centralnego ogrzewania na który przeznaczono dodatkową kwotę 50 tys. złotych.