Projekt Muzeum Regionalnego z dotacją z programu “Niepodległa” – Serwis informacyjny Miasta Dębica

26 kwietnia 2023

Ikonka głośnika

Loading…

Ponad 11 tys. złotych otrzyma Muzeum Regionalne z programu „Niepodległa” 2023 – upamiętnienie wydarzeń od 1768 do 1989 roku. W ramach dębickiego projektu pn. „Dziedzictwo Irredenty – Dębica Walcząca 1939-1951” odbędzie się konferencja, warsztaty dla młodzieży oraz wystawa.

Celem projektu jest upamiętnienie bohaterskich postaw mieszkańców Dębicy i regionu w okresie II wojny światowej, będących duchowym dziedzictwem pozostawionym przez pokolenia Polaków walczących o niepodległość.

– Poprzez aranżację wystawy w muzeum i towarzyszące jej warsztaty dla młodzieży, chcemy ukazać syntetycznie postawy dębiczan na różnych polach walki z okupantem niemieckim i sowieckim. Wystawa ma być ponadregionalnym nośnikiem wiedzy o historii regionu i losach społeczności – mówi Tomasz Czapla dyrektor Muzeum Regionalnego w Dębicy.

W ramach proponowanych działań muzeum zamierza zorganizować wystawę i konferencję popularno-naukową oraz grę miejską pt. „Zawalczmy o Patriotyzm”, która będzie adresowana dla młodzieży ze szkół podstawowych, w tym także młodzieży niepełnosprawnej.

W organizacje gry włączą się wolontariusze; członkowie Związku Strzeleckiego, młodzież z wybrani ochotnicy ze szkół średnich – uczestniczący wcześniej w konferencji – realizujący zadania otrzymane po konferencji; młodzież „Strzelca”, młodzież z Placówki „Promyki Nadziei” oraz dębiccy seniorzy.

Na realizacje tych działań muzeum otrzymało 11,5 tys. złotych z projektu „Niepodległa”. Wkład własny będzie pochodził z budżetu miasta.

Źródło: https://debica.pl/projekt-muzeum-regionalnego-z-dotacja-z-programu-niepodlegla/