Prezydium Rady Seniorów zostało wybrane

15 września br. w budynku Domu Kultury w Nagawczynie odbyła się pierwsza, od momentu powołania sesja Rady Seniorów. Otwarcia sesji Rady Seniorów oraz prowadzenia obrad do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Seniorów sprawował Piotr Żybura Przewodniczący Rady Gminy Dębica.

Podczas posiedzenia Radni ze swego grona w głosowaniu jawnym wybrali:

– Przewodniczącego Rady Seniorów – Kazimierza Lichonia

– Wiceprzewodniczącego Rady Seniorów – Barbarę Koziarę

– Sekretarza Rady Seniorów – Danutę Gil

Następnie złożono gratulacje i życzono radnym owocnej pracy. Nie zabrakło także uroczystego wręczenia radnym zaświadczeń powołania w skład Rady Seniorów Gminy Dębica.

Serdecznie gratulujemy!

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/prezydium-rady-seniorow-zostalo-wybrane-2852.html