Konsultacje dot. powołania Miejskiej Rady Młodzieżowej i Miejskiej Rady Seniorów

Piątek, 15 Marzec 2019

Zarządzenie Burmistrza Miasta Dębicy

Obwieszczenie

Ankieta dot. Miejskiej Rady Młodzieżowej

Ankieta dot. Miejskiej Rady Seniorów

Archiwum newsów

Źródło: http://debica.pl/aktualnosci/2019/03/konsultacje-dot-powolania-miejskiej-rady-mlodziezowej-i-miejskiej-rady-seniorow