Sesja Rady Seniorów

15 września 2022 r. w budynku Domu Kultury w Nagawczynie o godzinie 10:00 odbędzie się sesja Rady Seniorów Gminy Dębica.

Proponowany porządek obrad:

…………………………………………….

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Seniorów Gminy Dębica.
Sprawy różne.
Zakończenie obrad sesji.

Serdecznie zapraszamy!

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/sesja-rady-seniorow14092022-2847.html