Sesja Rady Seniorów

Na podstawie § 7 ust. 1 Statutu Rady Seniorów Gminy Dębica, stanowiącego załącznik do uchwały nr XXV/379/2017 Rady Gminy Dębica, z dnia 28 lipca 2017 r., zwołuję sesję Rady Seniorów Gminy Dębica  na dzień 14 czerwca 2019r. o godzinie 10.00 w budynku Centrum Edukacji Ekologicznej w Stobiernej.

 

Proponowany porządek obrad:

……………………………………….

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Pierwsza pomoc.
Nie wypalaj traw!
Przytulisko w m. Podgrodzie.
Podsumowanie działań za I półrocze.
Weryfikacja działań na II półrocze.
Zajęcia wakacyjne.
Sprawy różne.
Zakończenie obrad sesji.

 

 

 

 

 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY SENIORÓW GMINY DĘBICA

                                                                                                        

Kazimierz Lichoń

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/sesja-rady-seniorow0611-883.html