Posiedzenie Rady Seniorów

Zapraszam na posiedzenie Rady Seniorów Gminy Dębica, które odbędzie się w dniu 13 października 2023r. o godzinie 10.00 w budynku Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Dębica, Pustków – Osiedle 36 a.

 

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Mobilna usługa transportowa i door-to-door.
Centrum Opiekuńczo Mieszkalne w Gminie Dębica.
Prezentacja usług i możliwości przychodni z terenu Gminy Dębica: część 1: NZOZ „Pod Jesionem”.
Historia istnienia Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Dębica.
Program „Czyste Powietrze”.
Wybory i referendum.
Sprawy różne.
Zakończenie obrad sesji.

PRZEWODNICZĄCY

RADY SENIORÓW
GMINY DĘBICA

 

KAZIMIERZ LICHOŃ

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/posiedzenie-rady-seniorow-3655.html