W Nagawczynie posprzątali i posadzili drzewa

Jak co roku uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Nagawczynie reprezentujący Młodzieżową Drużynę Pożarniczą OSP Nagawczyna oraz Szkolny Wolontariat wzięli udział w ogólnopolskiej akcji sadzenia drzew #sadziMy,

Młodzi aktywiści posadzili na terenie sołectwa Nagawczyna około 80 sosen otrzymanych od Nadleśnictwa Dębica. Dodatkowo wysprzątali altanę na placu Rekreacyjno – Sportowym oraz uprzątnęli rozrzucone śmieci zbierając ponad cztery worki nieczystości.

Zadowolenia i pochwał nie kryła Pani wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Pani Alicja Krzak, która dodała otuchy młodym działaczom życząc energii i zaangażowania w bezinteresownej pracy na rzecz lokalnej społeczności.

Akcja zorganizowana i przeprowadzona została pod opieką Pani Prezes OSP Nagawczyna Karoliny Marć oraz Sołtys, Radnej Gminy Dębica Agaty Wiater.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/w-nagawczynie-posprzatali-i-posadzili-drzewa-3656.html