Ponad 37 tysięcy gmina Dębica przeznaczy na bezpańskie i błąkające się psy

Radni przyjęli Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dębica. W 2015 roku na bezpańskie, czy też błąkające się psy Gmina Dębica przeznaczy blisko 38 tysięcy.

Koszty utrzymania bezdomnych zwierząt wzbudziły jednak obawy wśród niektórych radnych. Największe kontrowersje wywołała kwota 5 tysięcy złotych, jaką trzeba zapłacić za przekazanie jednego psa do specjalistycznego schroniska w Mielcu.

W 2015 roku w ramach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Gmina wyda 37 500 zł. Znaczna część tej kwoty, czyli 13 tys. zł zostanie przeznaczona na odławianie i zapewnianie schronienia bezdomnym zwierzętom. Po 8 tysięcy złotych na opiekę weterynaryjną oraz zakupy związane z ochroną zwierząt. 8,5 tys. zł gmina Dębica wygospodarowała na pozostałe działania.