Uchwała NR XXV/269/21

Uchwała Nr XXV/269/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie:

określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żyraków w 2021 roku.

Źródło: https://gminazyrakow.pl/2021/04/06/uchwala-nr-xxv-269-21/