Dębica ma zaległe zaobowiązania finansowe

Włodarze miasta podsumowali dotychczasową sytuację finansową Dębicy. Bilans wykazał, że zadłużenie jest dużo wyższe niż wstępnie szacowano. Obecnie miasto ma zobowiązania w wysokości 70 milionów złotych. Znaczną część tej kwoty, ponad 43 miliony złotych stanowią kredyty zaciągnięte w poprzedniej kadencji.

Do nierozliczonych zobowiązań miasta należy również zaległa sprawa MKS-u opiewająca na kwotę ponad 1 milion zł. Na konferencji zastępca burmistrza Jarosław Śliwa podkreślił, że miasto chce rozwiązać ten problem. “Trzeba dać spółce MKS możliwość rozwoju a mieszkańcom gmin możliwość usługi” – dodał.

Kwota kredytów zaciągniętych w latach 2010 – 2014 na spłatę poprzednich zobowiązań wynosi ponad 43 mln złotych. Szacowany czas na całkowitą spłatę tego długu to 2020 rok. Kolejny problem stanowią niewypłacone odszkodowania podmiotowym za wykonane inwestycje na terenie miasta. Ich łączna kwota wynosi ponad 3 mln złotych. Nowe władze zaznaczają, że w tym roku nie mają zamiaru zaciągać kolejnych kredytów.