Piknik integracyjny mieszkańców sołectwa Pustków-Osiedle

W ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w gminie Dębica – nowa jakość życia mieszkańców” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacja Wiedza Edukacja Rozwój; Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji; Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym odbył się piknik integracyjny mieszkańców sołectwa Pustków-Osiedle.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/piknik-integracyjny-mieszkancow-solectwa-pustkow-osiedle-3649.html