Otwarcie ofert on-line

W związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia epidemicznego informuję, że otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na usługi nr WI.271.17.2020 pn. : Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi gminnej wraz z uzyskaniem decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) w miejscowości Zawada gm. Dębica – w ramach zadania „Chodniki i Drogi”, odbędzie się w dniu 07.01.2021 r.  o godzinie 10:00  poprzez transmisję  on-line,  analogicznie jak transmisje z sesji Rady Gminy Dębica.

Powyższa decyzja jest zgodna z treścią komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 16.03.2020 r.

https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/otwarcie-ofert-w-sytuacji-zagrozenia-epidemicznego

 

Z upoważnienia  W Ó J T A    Gminy Dębica

mgr inż.  Jacek  Drobot

Zastępca  Wójta

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/otwarcie-ofert-on-line05012020-1915.html