Otwarcie ofert on-line.

reklama

W związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia epidemicznego informuję, że otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane nr WI.271.09.2020 pn. : Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Dębica w ramach zadania „Chodniki i drogi”, odbędzie się w dniu 23.09.2020 r.  o godzinie 09:30  poprzez transmisję  on-line,  analogicznie jak transmisje z sesji Rady Gminy Dębica.

 

Powyższa decyzja jest zgodna z treścią komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 16.03.2020 r.

https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/otwarcie-ofert-w-sytuacji-zagrozenia-epidemicznego

 

Z upoważnienia  W Ó J T A    Gminy Dębica

mgr inż.  Jacek  Drobot

Zastępca  Wójta

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/otwarcie-ofert-on-line20200922-1762.html