Otwarcie ofert on-line

W związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia epidemicznego informuję, że otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na usługi nr WI.271.10.2020 pn. : Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Dębica  wraz z usługą zarządzania gminnym składowiskiem odpadów w m. Paszczyna, odbędzie się w dniu 07.12.2020 r. o godzinie 10:00  poprzez transmisję on-line, analogicznie jak transmisje z sesji Rady Gminy Dębica.

Powyższa decyzja jest zgodna z treścią komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 16.03.2020 r.

https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/otwarcie-ofert-w-sytuacji-zagrozenia-epidemicznego

 

Z upoważnienia  W Ó J T A    Gminy Dębica

mgr inż.  Jacek  Drobot

Zastępca  Wójta

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/otwarcie-ofert-on-line07122020-1865.html