Otwarcie ofert on-line

reklama

W związku z ogłoszonym stanem epidemii informuję, że otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na dostawy nr ITR.271.04.2020 pn.: Zakup kompaktora, w ramach zadania: Budowa składowiska odpadów w Paszczynie dla Gminy Dębica, odbędzie się w dniu 03.04.2020 r. o godzinie 09:30 poprzez transmisję  on-line – analogicznie jak transmisje z sesji Rady Gminy Dębica.

Powyższa decyzja jest zgodna z treścią komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 16.03.2020 r.

 

Z upoważnienia  W Ó J T A    Gminy Dębica

mgr Zdzisław Siwula

Zastępca  Wójta

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/otwarcie-ofert-on-line-1527.html