KOMUNIKAT DOTYCZĄCY WNIOSKÓW DO CEIDG W OKRESIE PANDEMII COVID-19

reklama

Kierując się troską o bezpieczeństwo przedsiębiorców oraz pracowników Urzędu Gminy Dębica zaangażowanych w proces przyjmowania i weryfikacji wniosków o wpis do CEIDG: 1. Informujemy przedsiębiorców o możliwości składania wniosków do CEIDG drogą elektroniczną (online) lub przesyłania wniosków pocztą, ale wówczas podpis powinien być poświadczony przez notariusza.

Wnioski w formie papierowej można także wrzucać do urny znajdującej się w przedsionku wejścia głównego Urzędu Gminy Dębica. Na wniosku prosimy o podanie telefonu kontaktowego w celu sprawnej komunikacji z wnioskodawcą. Przedsiębiorca zostanie wezwany do uzupełnienia, poprawy wniosku, jeśli zawiera błędy lub w celu weryfikacji tożsamości.

Przypominamy, że wniosek, w szczególności w zakresie daty rozpoczęcia, zawieszenia, wznowienia, zakończenia może być złożony w DOWOLNYM TERMINIE. Taki wniosek można złożyć także po ustaniu pandemii lub innych przeszkód tj. choroba.
Przypominamy o konieczności potwierdzania tożsamości składającego wniosek
i uprawnienia do podejmowania działalności gospodarczej przez cudzoziemca ( art. 8 ust. 3
i 8 ustawy o CEIDG i PIP).

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu :  14 680 33 37

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/komunikat-dotyczacy-wnioskow-do-ceidg-w-okresie-pandemii-covid-19-1526.html