Otwarcie ofert on-line

W związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia epidemicznego informuję, że otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na usługi nr WI.271.12.2020 pn. : Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi gminnej wraz z uzyskaniem decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) w miejscowości Zawada gm. Dębica – w ramach zadania „Chodniki i Drogi”, odbędzie się w dniu 24.11.2020 r.  o godzinie 10:00  poprzez transmisję  on-line,  analogicznie jak transmisje z sesji Rady Gminy Dębica.

 Powyższa decyzja jest zgodna z treścią komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 16.03.2020 r.

https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/otwarcie-ofert-w-sytuacji-zagrozenia-epidemicznego

 

Z upoważnienia  W Ó J T A    Gminy Dębica

mgr inż.  Jacek  Drobot

Zastępca  Wójta

 

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/otwarcie-ofert-on-line231122020-1849.html