Ogłoszenie w sprawie zlecenia zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania Kultury Fizycznej i Sportu

reklama
Miasto dębica - herb

Zarządzenie nr 318/2017 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie zlecenia zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania Kultury Fizycznej i Sportu.

Treść zarządzenia

źródło: UM Dębica