Zarządzenie nr 35/2016 Burmistrza Miasta Dębicy

Miasto dębica - herb

Zarządzenie nr 35/2016 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 26 lutego 2016 w sprawie zlecenia w 2016 r. zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Treść Zarządzenia
 

źródło: UM Dębica