Ogłoszenie w sprawie zlecenia zadań publicznych

reklama

Środa, 09 Październik 2019

Zarządzenie Nr 267/2019 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 04 października 2019 r. w sprawie zlecenia zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Treść zarządzenia

Archiwum newsów

Źródło: http://debica.pl/aktualnosci/2019/10/ogloszenie-w-sprawie-zlecenia-zadan-publicznych