Ogłoszenie w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert

reklama

Środa, 09 Październik 2019

Zarządzenie Nr 271/2019 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 8 października 2019 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

Treść zarządzenia

 

Archiwum newsów

Źródło: http://debica.pl/aktualnosci/2019/10/ogloszenie-w-sprawie-uniewaznienia-otwartego-konkursu-ofert