Ogłoszenie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego „Semestr letni 2020 Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego”

reklama

Piątek, 28 Luty 2020

Burmistrz Miasta Dębicy podaje do wiadomości publicznej treść oferty na realizację zadania publicznego pn. „Semestr letni 2020 Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego” w okresie od 14.03.2020 r. do 31.05.2020 r.

Z uproszczoną ofertą realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert wystąpiła „Fundacja Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza” z siedzibą w Rzeszowie, ul. Hetmańska 120. Każdy w terminie do dnia 6 marca 2020 r. może zgłosić pisemne uwagi dotyczące oferty, składając je na dzienniku podawczym Urzędu Miejskiego w Dębicy przy ul. Ratuszowej 2.

Treść oferty

Archiwum newsów

Źródło: http://debica.pl/aktualnosci/2020/02/ogloszenie-uproszczonej-oferty-realizacji-zadania-publicznego-semestr-letni-2020-dzieciecego-uniwersytetu-technicznego