Ogłoszenie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego pn. „Semestr zimowy 2019 Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego”

reklama

Czwartek, 10 Październik 2019

Burmistrz Miasta Dębicy podaje do wiadomości publicznej treść oferty na realizację zadania publicznego pn. „Semestr zimowy 2019 Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego” w okresie od 26.10.2019 r. do 26.12.2019 r.

Z uproszczoną ofertą realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert wystąpiła „Fundacja Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza” z siedzibą w Rzeszowie, ul. Hetmańska 120. Każdy w terminie do dnia 17 października 2019 r. może zgłosić pisemne uwagi dotyczące oferty, składając je na dzienniku podawczym Urzędu Miejskiego w Dębicy przy ul. Ratuszowej 2.

Treść oferty

Archiwum newsów

Źródło: http://debica.pl/aktualnosci/2019/10/ogloszenie-uproszczonej-oferty-realizacji-zadania-publicznego-pn-semestr-zimowy-2019-dzieciecego-uniwersytetu-technicznego