Ogłoszenie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego

Poniedziałek, 18 Marzec 2019

Burmistrz Miasta Dębicy podaje do wiadomości publicznej treść oferty na realizację zadania publicznego pn. „Semestr letni 2019 Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego – wykłady wraz z laboratoriami” w okresie od 30.03.2019 r. do 29.06.2019 r.”

Z uproszczoną ofertą realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert wystąpiła Fundacja Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza z siedzibą w Rzeszowie, ul. Hetmańska 120. Każdy w terminie do dnia 25 marca 2019 r. może zgłosić pisemne uwagi dotyczące oferty, składając je na dzienniku podawczym Urzędu Miejskiego w Dębicy przy ul. Ratuszowej 2.

Treść oferty

Archiwum newsów

Źródło: http://debica.pl/aktualnosci/2019/03/ogloszenie-uproszczonej-oferty-realizacji-zadania-publicznego