Ogłoszenie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego – Aktywizacja seniorów

reklama

Czwartek, 26 Wrzesień 2019

Burmistrz Miasta Dębicy podaje do wiadomości publicznej treść oferty na realizację zadania publicznego pn. „Aktywizacja seniorów – Słuchaczy Dębickiego UTW” w okresie od 15.10.2019 r. do 20.12.2019 r.

Z uproszczoną ofertą realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert wystąpiła Fundacja PRO EUROPAE BONO z siedzibą w Dębicy, ul. Konarskiego 10. Każdy w terminie do dnia 3 października 2019 r. może zgłosić pisemne uwagi dotyczące oferty, składając je na dzienniku podawczym Urzędu Miejskiego w Dębicy przy ul. Ratuszowej 2.

Treść oferty

Archiwum newsów

Źródło: http://debica.pl/aktualnosci/2019/09/ogloszenie-uproszczonej-oferty-realizacji-zadania-publicznego-aktywizacja-seniorow