Ogłoszenie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego

reklama

Piątek, 28 Czerwiec 2019

Burmistrz Miasta Dębicy podaje do wiadomości publicznej treść oferty na realizację zadania publicznego pn. „Zorganizowanie warsztatów i zgrupowań muzycznych z dziećmi i młodzieżą wraz z organizacją koncertu w Muszli Koncertowej” w okresie od 15.07.2019 r. do 31.08.2019 r.

Z uproszczoną ofertą realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert wystąpiło Dębickie Towarzystwo Muzyczno-Śpiewawcze z siedzibą w Dębicy, ul. Kraszewskiego 37. Każdy w terminie do dnia 5 lipca 2019 r. może zgłosić pisemne uwagi dotyczące oferty, składając je na dzienniku podawczym Urzędu Miejskiego w Dębicy przy ul. Ratuszowej 2.

Treść oferty

Archiwum newsów

Źródło: http://debica.pl/aktualnosci/2019/06/ogloszenie-uproszczonej-oferty-realizacji-zadania-publicznego