„PRZEŻYJ PRZYGODĘ ŻYCIA – DOŁĄCZ DO PODKARPACKICH TERYTORIALSÓW”

Kolejny nabór ochotników do 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialne, im. płk. Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług” w tym roku rusza „pełną parą”. Już od dzisiaj we wszystkich Wojskowych Komendach Uzupełnień na Podkarpaciu można zgłaszać się, aby rozpocząć procedurę wstąpienia w szeregi podkarpackich terytorialsów. Chętni do aktywnego spędzenia czasu w szeregach Brygady rozpoczną szkolenie już w marcu.

Kolejne szkolenie podstawowe na Podkarpaciu rozpocznie się 21 marca 2020 r., a zakończy uroczystą przysięgą 5 kwietnia. Czasu na zgłoszenie jest już w zasadzie niewiele. Kandydaci przed rozpoczęciem szkolenia w pododdziałach 3. Podkarpackiej Brygady będą kierowani przez WKU na badania psychologiczne oraz do wojskowej komisji lekarskiej. Dzięki szybkiemu działaniu kandydaci zwiększą gwarancję na to, że odbędą 16-to dniowe szkolenie podstawowe.

– …program 16-to dniowego szkolenia jest bardzo intensywny, ale bardzo urozmaicony. Minimum teorii, maksimum praktyki, m.in. taktyki wojskowej i strzelań bojowych tak, żeby po dwóch tygodniach ochotnicy, którzy nigdy dotąd nie byli w wojsku, nabyli umiejętności bezpiecznego posługiwania się bronią i podstawowych zasad zachowania na polu walki” – wyjaśnia dowódca 3. Podkarpackiej Brygady OT płk Dariusz SŁOTA.

Marcowe powołanie do 3.PBOT jest idealną okazją, by zostać żołnierzem Sił Zbrojnych dla tych, którzy mieli styczność z wojskiem, ale i dla osób, które nie miały takiej okazji, a chciałyby spełnić swoje skrywane marzenia, przeżyć przygodę życia i zrobić coś dla społeczeństwa, przyjaciół, bliskich, a przede wszystkim dla Ojczyzny. Może to być również pierwszy krok do rozpoczęcia procedury powołania do zawodowej służby wojskowej w naszych pododdziałach lub w jednostkach wojsk operacyjnych. Wystarczy tylko odbyć trzyletni cykl szkolenia.

Warto już teraz złożyć wniosek o przyjęcie do 3. PBOT w najbliższej Wojskowej Komendzie Uzupełnień lub wypełnić formularz elektroniczny na platformie ePUAP, czyli Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej.

O powołanie może ubiegać się każda osoba, która:

– ukończyła 18 lat

– posiada obywatelstwo polskie

– nie była karana za przestępstwa umyślne

– posiada dobrą sprawność psychofizyczną

– nie pełni innego rodzaju służby wojskowej oraz nie posiada przydziału kryzysowego.

  1. Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług” powstała
    w pierwszym etapie formowania Wojsk Obrony Terytorialnej. W skład brygady wchodzi pięć batalionów lekkiej piechoty rozmieszczonych w Rzeszowie, Nisku, Dębicy, Jarosławiu oraz Sanoku. Dowódcą brygady jest płk Dariusz Słota.

Misją WOT jest obrona i wspieranie lokalnej społeczności. W czasie pokoju to zadanie realizowane jest m.in. w formie przeciwdziałania i zwalczania skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenia działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych. W czasie wojny WOT będzie wsparciem wojsk operacyjnych w strefie działań bezpośrednich, a poza nią stanowić będzie siłę wiodącą.

Stała obecność i bliskie relacje z lokalną społecznością to siła i największy atut „Terytorialsów”.