Ogłoszenie o zatrudnieniu w ramach usługi opieki wytchnieniowej

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzostku pilnie poszukuje osoby chętnej do realizowania usług opieki wytchnieniowej  dla 1 osoby niepełnosprawnej w stopniu znacznym.

Usługa polega na wykonywaniu obowiązków związanych z opieką nad osobą niepełnosprawną w jej miejscu zamieszkania  – teren Gminy Brzostek.

Warunki zatrudnienia:

– umowa zlecenie w wymiarze 240 godzin od dnia podpisania umowy do końca 2022r.

 

Warunki, jakie musi spełniać osoba realizująca usługi:

– posiadanie dyplomu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka/terapeuta zajęciowy, lub inny zapewniający realizację usługi w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej,

 lub

– co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej opieki osobom niepełnosprawnym.

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Kierownikiem Ośrodka  pod numerem telefonu: 14 680 89 26.

 

                                                                                  

 

Źródło: https://www.brzostek.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=6&dzialy=6&akcja=artykul&artykul=5102