Ogłoszenie

Ogłoszenie Wójta Gminy Czarna

W nawiązaniu do konferencji Wojewody Podkarpackiego z samorządami w dniu 27-02-2022 r. – Wójt Gminy Czarna zwraca się z prośbą do organizacji społecznych oraz ludzi dobrej woli o ograniczenie zbiórki darów na rzecz uchodźców z Ukrainy, gdyż magazyny przy granicy polsko- ukraińskiej są pełne i nie ma kto odbierać zebranych darów.

Ponadto informuję, że Gmina Czarna zwróciła się do Wojewody Podkarpackiego z wnioskiem o przyjęcie na teren gminy uchodźców z Ukrainy, którym potrzebna będzie pomoc.

O potrzebie zbiórek na rzecz uchodźców na bieżąco będzie informował Wójt Gminy Czarna.

Źródło: https://www.czarna.com.pl/asp/?typ=13&menu=24&dzialy=24&artykul=1438&akcja=artykul