Konsultacje społeczne przedsięwzięcia planowanego do realizacji w zakresie adaptacji miasta Dębica do zmian klimatu – Serwis informacyjny Miasta Dębica

19 października 2023

Ikonka głośnikaPrzeczytaj

Loading…

Celem konsultacji jest zapewnienie aktywnego udziału lokalnej społeczności, w tym organizacji społecznych i ekologicznych oraz innych interesariuszy w fazie przygotowywania przedsięwzięcia planowanego do realizacji w zakresie adaptacji miasta Dębica do zmian klimatu. Opis przedsięwzięcia podlegający konsultacjom zamieszczony jest na portalu https://konsultacje.debica.pl.

Konsultacje dot. Regionalnej Strategii Innowacji w Dębicy

Ustawa o samorządzie gminnym, uchwała nr V/29/2015 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miasta Dębica, zarządzenie Burmistrza nr 294/2023 z dnia 17 października 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych przedsięwzięcia planowanego do realizacji w zakresie adaptacji do zmian klimatu miasta Dębica.

Źródło: https://debica.pl/konsultacje-spoleczne-przedsiewziecia-planowanego-do-realizacji-w-zakresie-adaptacji-miasta-debica-do-zmian-klimatu/