Sukces uczennicy PSP w Brzeźnicy

12 października uczniowie klasy ósmej i siódmej Publicznej Szkoły im. Jana Pawła II w Brzeźnicy wraz z opiekunami wzięli udział w XXIII Pielgrzymce Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasnej Górze. Na placu przed szczytem zgromadziło się ok. 7 tysięcy uczniów i nauczycieli  ze szkół podstawowych i średnich  z całej Polski oraz  prawie 170 pocztów sztandarowych.

Głównym punktem spotkania była Msza św. sprawowana pod przewodnictwem bp Marka Solarczyka z Radomia, opiekuna duchowego Rodziny Szkół Papieskich. Mottem XXIII Pielgrzymki Szkół im. Jana Pawła II  było hasło tegorocznego Dnia Papieskiego: „Cywilizacja życia”. Był to też czas dziękczynienia za 25 lat istnienia i działalności Rodziny Szkół Papieskich. Eucharystię poprzedził koncert ewangelizacyjny Magdy Anioł . Po Mszy św. uczniowie odczytali akt zawierzenia Matce Bożej Królowej Polski oraz okolicznościowy list skierowany do Ojca Świętego Franciszka.

Kolejnym punktem pielgrzymki było wręczenie nagród laureatom konkursu na znaczek pielgrzymkowy. W tym roku  Laureatką  Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego na znaczek Pielgrzymki Rodziny Szkół im. Jana Pawła II pod hasłem: “Cywilizacja życia” została uczennica PSP w Brzeźnicy – Milena Hamela z klasy 7 zdobywając nagrodę główną. Serce rosło i mocniej biło całej delegacji z Brzeźnicy podczas wręczania Milenie nagrody. Uczestnicy wyjazdu czuli radość i dumę widząc logo zaprojektowane przez uczennicę z Brzeźnicy przypięte do bluz kilku tysięcy osób z całej Polski.

Uroczystość zwieńczył wspólny śpiew hymnu Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. Podczas pielgrzymki był też czas na modlitwę przed cudownym wizerunkiem Matki Bożej Jasnogórskiej oraz zwiedzanie Skarbca z wotami – darami dziękczynnymi. Organizatorami wyjazdu na XXIII Pielgrzymkę Rodziny Szkół do Częstochowy byli nauczyciele  Agnieszka Duda i Sławomir Sulisz, przy wsparciu dyrekcji szkoły. Podziękowania kierujemy także opiekunom pani Monice Kusibab, Annie Kucharskiej Mazur, siostrze Barbarze oraz ks. Mariuszowi Maziarce.

 Milenie jeszcze raz GRATULUJEMY i życzymy dalszych sukcesów.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/sukces-uczennicy-psp-w-brzeznicy-3687.html