„Przeogarniacze” Fundacji Śnieżka przemówią do uczniów

Laureaci konkursu dubbingowego Fundacji Śnieżka użyczyli swoich głosów postaciom „Przeogarniaczy”, którzy wspierają czwartoklasistów w nauce ekonomii poprzez zabawę. Dzięki nagraniom Zaradna Zosia, Wyliczony Wojtek i Przedsiębiorczy Przemek zyskali głos i niebawem przemówią do uczniów w kolejnej edycji programu. W postacie wcielili się uczniowie z Brzeźnicy i Zawady, a pomogły im w tym warsztaty z wystąpień publicznych.

Autorski projekt „Przeogarniacze. Przedsiębiorczość inaczej” koncentruje się na aktywnej i kreatywnej nauce przedsiębiorczości dzięki zabawie, pracy w grupach i realizacji projektów. Fundacja Śnieżka wspiera uczniów w nauce podstaw ekonomii już od 2016 roku, proponując zagadnienia wykraczające poza podstawę programową klasy czwartej. Od poprzedniej edycji scenariusze zajęć wzbogaciły postaci Zosi, Wojtka i Przemka.

W ubiegłym roku szkolnym Fundacja Śnieżka przeprowadziła konkurs na głosy bohaterów i w czerwcu poznaliśmy 3 laureatów z Brzeźnicy i Zawady:

– Weronika Jezuit – szkoła w Brzeźnicy,

– Julian Bassara – szkoła w Zawadzie,

– Błażej Mądro – szkoła w Brzeźnicy.

Teraz „Przeogarniacze” mają głos, który przemówi do kolejnych uczniów objętych projektem.

W październiku zwycięzcy konkursu nagrali dubbing, czyli podkład dźwiękowy, do wypowiedzi bohaterów, w których się wcielają. Realizacja odbyła się w profesjonalnym studiu nagraniowym w Domu Kultury Mors w Dębicy. Wcześniej uczniowie wzięli udział w warsztatach doskonalących sztukę wystąpień przed publicznością, które m.in. przygotowały ich do pracy z mikrofonem studyjnym. Zajęcia poprowadziła dla nich prezes Fundacji Śnieżka Aleksandra Małozięć.

Nasi Laureaci z dużym zaangażowaniem podeszli do swojego zadania i świetnie poradzili sobie z dubbingiem. Ich piękne głosy podarowane naszym bohaterom – Zosi, Wojtkowi i Przemkowi staną się nieodłącznym elementem zajęć prowadzonych w projekcie. Dzięki nagraniom przekazywanie wiedzy w „Przeogarniaczach” stanie się jeszcze atrakcyjniejsze – mówi prezes Fundacji Śnieżka.

Już niebawem nowe głosy Zaradnej Zosi, Wyliczonego Wojtka i Przedsiębiorczego Przemka usłyszą uczestnicy kolejnej edycji programu Fundacji Śnieżka. Zajęcia z „Przeogarniaczami” rozpoczną się pod koniec października.

O projekcie

Autorski projekt edukacyjny Fundacji Śnieżka „Przeogarniacze. Przedsiębiorczość inaczej” to nowa odsłona prowadzonego w poprzednich latach programu „Mały Świat Dużego Pieniądza”.
W odświeżonym formacie przybliża on uczniom klas czwartych szkół podstawowych zagadnienia
z zakresu ekonomii, przedsiębiorczości oraz działań społecznych. Uczniowie uczestniczą
w inspirujących lekcjach, których scenariusze opierają się o formy nauczania bazujące na nauce przez współpracę i zabawę. Ich tematyka jest dobrana tak, aby poszerzać horyzonty i przygotowywać