Komunikat w sprawie występowania wysokich stężeń ozonu

reklama
Zarządzanie kryzysowe ok

Komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie występowania wysokich stężeń ozonu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie informuje, że utrzymujące się od kilku dni bardzo wysokie temperatury powietrza i duże nasłonecznienie sprzyjają występowaniu wysokich stężeń ozonu. Ozon jest zanieczyszczeniem wielkoobszarowym, którego cechą charakterystyczną jest, że do jego przekroczeń dochodzi zarówno na obszarach zurbanizowanych jak i wiejskich.

Według prowadzonych przez WIOŚ w Rzeszowie badań w dniu 5 lipca 2015 r. odnotowano stężenie jednogodzinne ozonu na poziomie:
1)     154,0 µg/m3 – stacja monitoringu powietrza zlokalizowana w Krempnej (godz. 16.00),
2)    154,0 µg/m3 – stacja monitoringu powietrza zlokalizowana w Mielcu (godz. 19.00).
Według prognozy krajowej sporządzanej przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w dniu dzisiejszym w godzinach popołudniowych na terenie województwa podkarpackiego (szczególnie w rejonach północnych) prognozowane są stężenia ozonu przekraczające 180 µg/m3 tj. poziom informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia poziomu alarmowego.   

Apelujemy o ograniczenie przebywania na otwartej przestrzeni, oraz ograniczenie dużego wysiłku fizycznego na otwartej przestrzeni np. uprawiania sportu, czynności zawodowych zwiększających narażenie na działanie ozonu. Wysokie stężenia ozonu (powyżej 180 µg/m3) mają szkodliwy wpływ na zdrowie człowieka. Sprzyjają nasileniu chorób układu oddechowego, układu krążenia, chorób o podłożu alergicznym, a także mają właściwości rakotwórcze. Do grup osób najbardziej podatnych na szkodliwy wpływ zanieczyszczenia powietrza ozonem, zalicza się:
1.    Dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia.
2.    Osoby starsze i w podeszłym wieku.
3.    Osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego.
4.    Osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego.
5.    Mężczyzn z chorobami układu płciowego.
6.    Osoby palące papierosy.
7.    Osoby zawodowo narażona na działanie ozonu, m.in. osoby wykonujące prace na wolnym powietrzu.
 
Maksymalne stężenie jednogodzinne ozonu w dniu 6.07.2015 r.

Jak wynika z prognoz meteorologicznych na najbliższe dni sytuacja ma ulec poprawie w dniu 9 lipca, kiedy prognozowane są opady deszczu i znaczny spadek temperatury do ok. 20ºC.
Prognozy dostępne są na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska pod adresem: http://powietrze.gios.gov.pl/gios/site/forecast/ozone/provinces?province=109.

 

źródło: UM Dębica