Kolędowali w Nagawczynie

12 stycznia przedstawiciele grup społecznych działających na terenie Sołectwa Nagawczyna wzięli udział w uroczystym spotkaniu opłatkowym podsumowującym wzajemną współpracę.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą celebrowaną przez Księdza Proboszcza Mieczysława Jakóbczyka w intencji Sołtysa, Rady Sołeckiej, Klubu Seniora, Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotniczej Staży Pożarnej w Nagawczynie. Następnie zaproszeni goście udali się na uroczystość, gdzie gości przywitała Sołtys, a zarazem Radna Gminy Dębica  Agata Wiater. 

Po przełamaniu się opłatkiem, wspólnych życzeniach oraz poczęstunku nastąpiła część, na którą wszyscy czekali – wspólne kolędowanie, które poprowadził tradycyjnie Ksiądz Proboszcz.

Swoją obecnością zebranych zaszczycił również Wójt Gminy Dębica Stanisław Rokosz, który razem z wszystkimi kolędował. Wspólne dzielenie się opłatkiem połączone z kolędowaniem to tradycja, która na stałe wpisała się w haromonogram imprez i uroczystości Sołectwa. To czas wzajemnej życzliwości i kultywowania tradycji oraz wspaniała okazja do rozmów i wspólnego spędzenia czasu.

Serdecznie dziękujemy za wspólnie spędzony czas

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/koledowali-w-nagawczynie202301-3068.html