HEJ, KOLĘDO LEĆ… – fotorelacja

                 

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/hej–koledo-lec—fotorelacja-3067.html