Informacja o strajku w dniu 11.04.2019

reklama

Informacja o strajku w dniu 11.04.2019

l.p

 

Placówka

Liczba strajkujących pracowników

 

Liczba dzieci w przedszkolu obecnych w dniu 11.04.2019

Liczba dzieci w PP ogółem

Liczba uczniów w szkole obecnych w dniu 11.04.2019

Liczba uczniów w SP i PG ogółem

1

Pustków Osiedle

24 nauczycieli

Przedszkole odstąpiło od strajku w dniu 9 kwietnia 2019 r., zajęcia odbywają się normalnie

8 uczniów na świetlicy + uczniowie piszący egzamin

328

2

Pustków

Strajk zawieszony bezterminowo od 11 kwietnia 2019 r.

234

3

Brzeźnica

21 nauczycieli

6 uczniów na świetlicy + uczniowie piszący egzamin

367

4

Paszczyna

Strajk zawieszony bezterminowo od 10 kwietnia 2019 r.

185

5

Pustynia

17 nauczycieli

16

97

 3 uczniów na świetlicy + uczniowie piszący egzamin

259

6

Zawada

3 nauczycieli + 1 pr. obsługi

15

41

26 uczniów na świetlicy + uczniowie piszący egzamin

95

7

Głobikowa

10 nauczycieli + 0 pr.  obsługi

tylko uczniowie piszący egzamin

100

8

Latoszyn

Strajk zawieszony bezterminowo od 11 kwietnia 2019 r.

130

9

Podgrodzie

17 nauczycieli

2

46

1 dziecko na świetlicy + uczniowie piszący egzamin

161

 

Razem

92 nauczycieli + 1 pr. obsługi

33 dzieci na świetlicy

307

44 uczniów na świetlicy + uczniowie piszący egzamin

1859

 

Według informacji od dyrektorów wszystkie dzieci obecne w szkole i przedszkolu mają zapewnioną opiekę w postaci zajęć świetlicowych.

We wszystkich szkołach egzaminy odbywają się bez żadnych komplikacji.

W dniu 11 kwietnia 2019 r. w Zespołach Szkół w Pustkowie i Latoszynie strajk został zawieszony bezterminowo. Zajęcia lekcyjne odbywają się normalnie.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/informacja-o-strajku-w-dniu-11042019-746.html