Informacja o strajku w dniu 12.04.2019 r

l.p

 

placówka

Liczba strajkujących pracowników

 

Liczba dzieci w przedszkolu obecnych w dniu 12.04.2019 r.

Liczba dzieci w PP ogółem

Liczba uczniów w szkole obecnych w dniu 12.04.2019 r.

Liczba uczniów w SP i PG ogółem

1

Pustków Osiedle

23 nauczycieli

Przedszkole odstąpiło od strajku w dniu 9 kwietnia 2019 r. Zajęcia odbywają się normalnie

3 uczniów na świetlicy + uczniowie piszący egzamin

328

2

Pustków

Strajk zawieszony bezterminowo od 11 kwietnia 2019 r.

234

3

Brzeźnica

 10 nauczycieli

7 uczniów na świetlicy + uczniowie piszący egzamin

367

4

Paszczyna

Strajk zawieszony bezterminowo od 10 kwietnia 2019 r.

185

5

Pustynia

8 nauczycieli

Przedszkole odstąpiło od strajku w dniu 12 kwietnia 2019 r. Zajęcia odbywają się normalnie

 3 uczniów na świetlicy + uczniowie piszący egzamin

259

6

Zawada

1 nauczyciel+ 1 pr. obsługi

19

41

tylko uczniowie piszący egzamin

95

7

Głobikowa

6 nauczycieli

tylko uczniowie piszący egzamin

100

8

Latoszyn

Strajk zawieszony bezterminowo od dnia 11 kwietnia 2019 r.

130

9

Podgrodzie

 10 nauczycieli

0

46

tylko uczniowie piszący egzamin

161

 

Razem

58 nauczycieli + 1 pr. obsługi

19 dzieci na świetlicy

87

13 uczniów na świetlicy + uczniowie piszący egzamin

1859

Według informacji od dyrektorów wszystkie dzieci obecne w szkole i przedszkolu mają zapewnioną opiekę w postaci zajęć świetlicowych. .

We wszystkich szkołach egzaminy odbyły się bez żadnych komplikacji.

W dniu dzisiejszym w Zespole Szkół w Pustyni przedszkole odstąpiło od strajku. Zajęcia odbywają się normalnie.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/informacja-o-strajku-w-dniu-12042019-r-749.html