Informacja o strajku w dniu 09.04.2019 – stan na godzinę 10.00

l.p

 

placówka Liczba strajkujących pracowników

 

Liczba dzieci w przedszkolu obecnych w dniu 09.04.2019 Liczba dzieci w PP ogółem Liczba uczniów w szkole obecnych w dniu 09.04.2019 Liczba uczniów w SP i PG ogółem
1 Pustków Osiedle 29 nauczycieli Przedszkole odstąpiło od strajku. Zajęcia odbywają się normalnie 7 328
2 Pustków 18 nauczycieli + 2 pr. obsługi 14 74 0 234
3 Brzeźnica 21 nauczycieli 7 367
4 Paszczyna 14 nauczycieli 0 185
5 Pustynia 18 nauczycieli 20 97 1 259
6 Zawada 5 nauczycieli + 1 pr obsługi 9 41 0 95
7 Głobikowa 9 nauczycieli 0 100
8 Latoszyn 11 nauczycieli + 6 pr. obsługi 12 49 2 130
9 Podgrodzie 14 nauczycieli 8 46 1 161
  Razem 139 nauczycieli + 9 pr. obsługi 63 307 18 1859

Według informacji od dyrektorów wszystkie dzieci obecne w szkole i przedszkolu mają zapewnioną opiekę w postaci zajęć świetlicowych.

Przedszkole w Pustkowie-Osiedlu odstąpiło od strajku. Zajęcia odbywają się normalnie

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/informacja-o-strajku-w-dniu-09042019-stan-na-godzine-1000-738.html