Bogumiła Mirowska prezesem na drugą kadencję

reklama

Bogumiła Mirowska została wybrana prezesem Gminnego Klubu Szachowego „Hetman” Pilzno na drugą kadencję. Podczas walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego, poprzedni zarząd otrzymał absolutorium oraz podziękowania i wyrazy uznania za pracę na rzecz rozwoju klubu.

Dokonano również wyboru zarządu na kolejną kadencję, zmniejszając liczbę członków zarządu do 5 osób:

Bożena Hals – wiceprezes

Ewa Gągała – członek zarządu, skarbnik

Maria Szewczyk – członek zarządu

Krzysztof Krawiec – członek zarządu.

Źródło: http://pilzno.um.gov.pl/wydarzenia/bogumila-mirowska-prezesem-na-druga-kadencje