Informacja o strajku w dniu 16.04.2019

l.p

 

placówka

Liczba strajkujących pracowników

 

Liczba dzieci w przedszkolu obecnych w dniu 16.04.2019

Liczba dzieci w PP ogółem

Liczba uczniów w szkole obecnych w dniu 16.04.2019

Liczba uczniów w SP i PG ogółem

1

Pustków Osiedle

17 nauczycieli

Przedszkole odstąpiło od strajku. Zajęcia odbywają się normalnie

30

328

2

Pustków

Strajk zawieszony bezterminowo

 

3

Brzeźnica

Strajk zawieszony bezterminowo

 

4

Paszczyna

Strajk zawieszony bezterminowo

 

5

Pustynia

Strajk zawieszony bezterminowo

 

6

Zawada

3 nauczycieli

21

41

23

95

7

Głobikowa

Strajk zawieszony bezterminowo

 

8

Latoszyn

Strajk zawieszony bezterminowo

 

9

Podgrodzie

Strajk zawieszony bezterminowo

 

 

Razem

20 nauczycieli

21

41

53

 

423

Według informacji od dyrektorów wszystkie dzieci obecne w szkole i przedszkolu mają zapewnioną opiekę.

We wszystkich placówkach egzamin klasy 8 z matematyki przebiega bez żadnych komplikacji.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/informacja-o-strajku-w-dniu-16042019-756.html