Oświadczenie Wójta Gminy Dębica w sprawie Przytuliska w Zawadzie

reklama
Z uwagi na rozbudowę Oczyszczalni Ścieków w Zawadzie musieliśmy przenieść lokalizację Przytuliska w pobliżu domów mieszkalnych w Zawadzie. Ze względu na słuszne protesty części mieszkańców tej miejscowości wspólnie z Fundacją Psi Azylek podjęliśmy działania dla pozyskania nowych lokalizacji. Zarówno wskazana przez Fundację, jak i druga przedstawiona przez Gminę nie uzyskała akceptacji mieszkańców tych miejscowości.
 
Wyrażam duże uznanie dla przedstawicieli Fundacji, którzy uczestniczyli w negocjacjach. Natomiast ubolewam nad brakiem zainteresowania udziału w rozmowach innych obrońców, którzy ujawniają się tylko na portalach społecznościowych.
 
Z uwagi na powyższe, za zgodą prywatnego właściciela będzie nowa lokalizacja dla Przytuliska i obecnie trwa przewożenie wyposażenia. Do 19 kwietnia będzie można również umieszczać zwierzęta w nowej lokalizacji.
 
Po zakończeniu zagospodarowania całego obiektu przekażemy pełną informację w uzgodnieniu również z Fundacją psi Azylek. Ostrożność wynika z niezrozumiałych dla nas postaw części społeczeństwa.
 
Sympatycy zwierząt, proszę bądźcie z nami- dotrzymuję słowa.
 
Z wyrazami szacunku
 
Wójt Gminy Dębica
Stanisław Rokosz

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/oswiadczenie-wojta-gminy-debica-w-sprawie-przytuliska-w-zawadzie-745.html