Gmina Dębica w Rankingu

Od wczoraj tj. 6 grudnia 2021 r. w Mikołajkach w woj.  Warmińsko – Mazurskim trwa dwudniowy VI Europejski Kongres Samorządów. Hasłem tegorocznego kongresu jest „Europa po pandemii: Jak odbudować lokalną gospodarkę?”. Wśród najważniejszych tematów, które są omawiane podczas paneli, znajdą się: finansowanie rozwoju regionów, smart-rozwiązania, współpraca transgraniczna oraz tworzenie sprzyjających warunków dla inwestycji. Podczas kongresu ogłoszone zostały wyniki Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego w Polsce, przygotowanego przez Katedrę Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Gmina Dębica w Rankingu zajęła 73 miejsce na 1533 gmin wiejskich w Polsce. Jest to najlepszy wynik wśród Gmin Wiejskich w Powiecie Dębickim, oraz 4 w województwie podkarpackim. Pozycję lidera w tym roku objęła Gmina Chojnice (woj. Pomorskie).

W Rankingu, tak jak w poprzednich latach, wykazano analizę kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego oraz dodatkowo uwzględniono koszty poniesione przez jednostki na walkę z COVID-19 w 2020 roku.

Ranking przygotowano w oparciu o dane RIO na koniec 2020 r. „Zbudowaliśmy syntetyczny indeks, który jest pochodną siedmiu wskaźników: udziału dochodów własnych w dochodach ogółem JST, relacji nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem, udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem, obciążenia wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne, udziału środków europejskich w wydatkach, relacji zobowiązań do dochodów oraz udziału podatku dochodowego od osób fizycznych” – wyliczył prof. Bartłomiej Nita.

Źródło: https://latoszynzdroj.com/gmina-debica-w-rankingu/