Geotermia w Latoszynie-Zdroju coraz bliżej

Wszystko wskazuje na to, że spektrum usług oferowanych przez Latoszyn Zdrój wkrótce może się poszerzyć. Przeprowadzona ostatnio przez geologów kwerenda dokumentacji ujawnia kilka ciekawych faktów dotyczących tych wód. Informacje te są o tyle pewne, że wnioskowane są z parametrów nieczynnego otworu próbnego, znajdującego się niedaleko zakładu przyrodoleczniczego, wykonanego w celach poszukiwawczych złoża gazu.

Co najważniejsze okazuje się, że wody zalegające na głębokości około 1500 m mogą posiadać temperaturę około 46 ℃. Dodatkowo woda ta jest solanką zatem leczy nie tylko ciepłem, ale również minerałami zawartymi w jej składzie. To oznacza, że będzie można ją stosować w połączeniu z już wydobywaną wodą siarczanowo-wapniową, siarczkową. Mieszanie tych wód da szersze możliwości leczenia. Jak wskazuje wstępna analiza, wspomniane złoże jest dość zasobne.

Powyższe optymistyczne informacje otwierają drogę do wykonania stosownych otworów, na które Gmina Dębica pragnie złożyć wniosek o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie już w pierwszej połowie przyszłego roku.

Źródło: https://latoszynzdroj.com/geotermia-w-latoszynie-zdroju-coraz-blizej/