VI Europejskim Kongresie Samorządów w Mikołajkach

W dniach 6-7 grudnia 2021 Z-ca Wójta Jacek Drobot, Prezes Latoszyna Zdroju Marcin Nowak oraz Prezes Gminnego Zakładu Komunalnego – Bogdan Wójcik brali udział w VI Europejskim Kongresie Samorządów w Mikołajkach (woj. Warmińsko-Mazurskie) – „Europa po pandemii: Jak odbudować lokalną gospodarkę?”.Europejski Kongres Samorządów to platforma wymiany poglądów oraz miejsce spotkań liderów samorządowych, regionalnych z przedstawicielami administracji państwowej, organizacji pozarządowych i biznesu.Zorganizowano zróżnicowany program, na który składało się siedem ścieżek tematycznych obejmujących ponad 70 wydarzeń: bloki programowe, raporty, panele, warsztaty, wykłady oraz prezentacje Sesja plenarna I dnia kongresu dotyczyła tematu – ”Przyszłość idei decentralizacji – spór o zakres samorządności”. Oprócz tego odbyło się sporo paneli tematycznych, m.in. „Polski Ład i co dalej”, „Jak mądrze wykorzystywać środki unijne”, „Regiony w nowej perspektywie finansowej”, „Mapa potrzeb zdrowotnych – narzędzie wspierające potrzeby decyzyjne w ochronie zdrowia”.Podczas II dnia Kongresu sesja plenarna dotyczyła tematu – „Rola regionów w budowaniu Europy jutra”. Tego dnia odbyło się również sporo paneli tematycznych, m.in. – „Cyfrowy samorząd – w poszukiwaniu rozwoju”, „Kopalnie złota – czyli co można odzyskać z śmieci”, „Lokalność jako czynnik identyfikacji w epoce zagrożeń hybrydowych”.Kongres to bardzo dobry moment, żeby rozmawiać o dwóch bardzo ważnych sprawach. Po pierwsze przyszłość idei decentralizacji i rozmowa o przyszłości samorządu w Europie, po drugie rozmowa o Polskim Ładzie, bo to są ogromne pieniądze, które są w tej chwili wydawane są z budżetu państwa.Kwestie dotyczące Polskiego Ładu są dla samorządowców niezmiernie istotne w dobie przetrwania i wychodzenia z pandemii, jak również zapewnienia dalszego rozwoju swoich gmin i regionów. Kongres to szansa nawiązania kontaktów z innymi samorządami oraz wymiany doświadczeń na wielu obszarach.

Źródło: https://latoszynzdroj.com/vi-europejskim-kongresie-samorzadow-w-mikolajkach/