Gmina Dębica awansowała o 153 pozycje

Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” zaprezentowała najważniejszy coroczny ranking podsumowujący wydatki inwestycyjne samorządów.

Metoda rankingu jest identyczna jak w ubiegłych latach. Pod uwagę wzięli całość wydatków majątkowych poniesionych w ostatnich trzech latach (w tym przypadku 2018–2020). W ten sposób chcieli uniknąć dużych, chwilowych wahań wskaźnika będącego podstawą rankingu. Wydatki inwestycyjne, zwłaszcza z mniejszych jednostkach, cechują się znaczną cyklicznością. W poszczególnych latach mogą być bardzo wysokie, co wiąże się z realizacją ważnej inwestycji, aby potem okresowo spadać do znacznie niższego poziomu.

W rankingu Gmin Wiejskich wzięło udział 1533 samorządy. Gmina Dębica zajęła 323 miejsce. Oznacza to wzrost o 153 pozycje względem rankingu za lata 2017 -2019, kiedy to uplasowała się na 476 miejscu. Średnie wydatki inwestycyjne na osobę wyniosły 1218 zł.Warto tutaj podkreślić, że Gmina Dębica jest największa pod względem ludności wśród Gmin Wiejskich na Podkarpaciu oraz jedna z najludniejszych w całej Polsce i ma ponad 25 tys. os.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/gmina-debica-awansowala-o-153-pozycje-2359.html